Αφοι Παντερη Ο.Ε.

County , Αττικής, Ελλάδα
COMMUNICATION MANAGER:
Κος Παντέρης

Δραστηριότητα

  • Παραγωγοί
  • Μεταποιητές

Υπηρεσίες

  • Αλλαντικά

Certifications

  • ΙSO 22000
  • HACCP

Διεύθυνση

Λ. Τατοϊου 32, Μεταμόρφωση, 13677

Επικοινωνία

  • +30210 8071017
  • info@paderis.gr

Social Media