ΦΥΡΙΠΠΗΣ Α.Ε

County , Αττικής, Ελλάδα

Δραστηριότητα

  • Εμπορία
  • Επαγγελματικός εξοπλισμός

Υπηρεσίες

  • Α' ύλες και βοηθητικές ουσίες κρεάτων
  • Μηχανήματα συσκευασίας

Διεύθυνση

Θεσσαλονίκης 58, 18233 Αγ.Ιωαννης Ρέντης Αθήνα

Επικοινωνία

  • +30210 4929701
  • Info@fyrippis.gr