ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΊΣΣΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΊΑ ΕΕ

County , Δωδεκανήσου, Ελλάδα

Δραστηριότητα

  • Παραγωγοί
  • Εμπορία

Υπηρεσίες

  • Παραδοσιακό μελεκουνι
  • Μαρμελάδες
  • Μέλι

Διεύθυνση

Πελοποννήσου 1 85100 Ρόδος

Επικοινωνία

  • +3022410 74209
  • Info@filemarodion.gr

Social Media