ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

County , Αττικής, Ελλάδα

Ο ΣΕΒΤ εκπροσωπεί την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών σε εθνικό, ευρωπακό και διεθνές επίπεδο. Μέλη του είναι Κλαδικοί Σύνδεσμοι, αλλά και ατομικά πολλές επιχειρήσεις του Κλάδου των Τροφίμων.

Δραστηριότητα

  • Άλλη
  • Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων
  • Επαγγελματικοί φορείς

Διεύθυνση

Λεωφ. Κηφισίας 340 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα

Επικοινωνία

  • +30210 6711177
  • sevt@sevt.gr