ΣΟΥΔΗΣ-Παραδοσιακά Ελληνικά Γλυκά

Ελλάδα

Δραστηριότητα

  • Παραγωγοί
  • Μεταποιητές

Υπηρεσίες

  • Γλυκά κουταλιού, Μαρμελάδες

Διεύθυνση

Πρόμαχοι Πέλλας 58400 Πέλλα

Επικοινωνία

  • +302384075248
  • info@soudis.gr