ΠΕΤΡΟΜΥΛΟΣ

County , Αργολίδας, Ελλάδα

Δραστηριότητα

  • Παραγωγοί
  • Εμπορία

Υπηρεσίες

  • Γλυκά του κουταλιού
  • Μαρμελάδες
  • Γαλακτοκομικά

Διεύθυνση

ΤΡΑΧΕΙΑ - ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Τ.Κ.: 21052

Επικοινωνία

  • +302753 0 71222
  • info@petromilos.gr