Γνωρίστε το GFP

Το Greek Food Panorama (GFP) είναι ένας διαδικτυακός τόπος αφιερωμένος στο χώρο των τροφίμων και των ποτών που παράγονται στην Ελλάδα και στις αντίστοιχες επαγγελματικές κατηγορίες που σχετίζονται με το χώρο αυτό.

Απευθύνεται πρωτίστως στους επαγγελματίες που είναι σχετικοί με το χώρο αυτό, αλλά και στο ευρύ κοινό, τους καταναλωτές.

Πρόθεση και επιδίωξη είναι:

  • Να αποτελέσει έναν χρηστικό ενημερωτικό τόπο, ένα  χρήσιμο επικοινωνιακό εργαλείο, τόσο για τους παραγωγούς και τις λοιπές κατηγορίες επαγγελματιών που σχετίζονται με το χώρο των τροφίμων και των ποτών, αλλά και για τους επίσημους θεσμικούς, κλαδικούς και επαγγελματικούς φορείς, οι οποίοι θα είναι σε θέση να παρουσιάζουν τα νέα και τις εξελίξεις στους κλάδους τροφίμων και ποτών, τόσο στο διεθνές, όσο και στο ελληνικό κοινό (επιχειρηματίες, παραγωγούς, εμπόρους, εξαγωγείς, καταναλωτές, ερευνητές, επιστήμονες του χώρου του τροφίμου, ακαδημαϊκά ιδρύματα.)
  • Η ανάδειξη της ποιότητας και των δυνατοτήτων του κλάδου των ελληνικών τροφίμων και ποτών σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον και η προώθησή τους στις διεθνείς αγορές.

Ο σκοπός του GFP δεν είναι να δημιουργηθεί ένας ακόμη διαδικτυακός τόπος κατάλογος εταιριών, αλλά ένας τόπος όπου επαγγελματίες, καταναλωτές, επιστήμονες, ερευνητές, φορείς, επενδυτές  κ.α. κατηγορίες κοινού που έχουν ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας, θα μπορούν να λάβουν ενημέρωση για τα προϊόντα, τις παραγωγικές μεθόδους, τους τρόπους μεταποίησης, τυποποίησης, εμπορίας και προώθησής τους, για την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις επενδυτικές και εξαγωγικές προσπάθειες και τάσεις, τις ευκαιρίες ανάπτυξης, προβολής και εξαγωγής των ελληνικών προϊόντων, να γνωρίσουν χρήσιμα case studies, να προβούν σε συνέργειες με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους ίδιους, τους τόπους τους, τη χώρα τους.