ΤΡΥΞ ΑΕ

County , Αττικής, Ελλάδα

Δραστηριότητα

  • Συσκευασίες
  • Εξαγωγές
  • Επαγγελματικός εξοπλισμός

Υπηρεσίες

  • ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διεύθυνση

ΘΕΣΗ ΛΑΙΜΟΣ ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ, 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

  • +30210-5575350
  • info@tryx.g