ΟΛΕΣ Ειδήσεις

Στη σύσταση Ινστιτούτου Προϊόντων Κρέατος ( Ι.Π.Κ.) προχώρησε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Κρέατος – ΣΕΒΕΚ.
30.03.2019

Στη σύσταση Ινστιτούτου Προϊόντων Κρέατος ( Ι.Π.Κ.) προχώρησε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Κρέατος – ΣΕΒΕΚ.

Σελίδες