ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νομοθεσία

Νομοθεσία Οίνου
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΙΝΟΥ

Η ισχύουσα Κοινοτική Νομοθεσία για το κρασί στη διάθεση των επαγγελματιών.

Nόμος υπ' αριθμόν 4384/2016 - Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.
NΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 4384/2016 - ΑΓΡΟΤΙΚΟΊ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΊ, ΜΟΡΦΈΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΉΣ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ.

Nόμος υπ' αριθμόν 4384/2016