ΨΥΧΟΓΙΌΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΉ

County , Αττικής, Ελλάδα

Δραστηριότητα

  • Επαγγελματικός εξοπλισμός
  • Μηχανήματα

Υπηρεσίες

  • Εξοπλισμός σφαγείων, κρεοπωλείων, μονάδων επεξεργασίας κρέατος

Διεύθυνση

Λ. Δημοκρατίας 70 19300 Ασπρόπυργος

Επικοινωνία

  • +30210 5577930
  • Vpsi@otenet.gr