ΣΙΟΥΡΑΣ ΑΓΒΕ

County , Μαγνησίας, Ελλάδα

Δραστηριότητα

  • Τυποποίηση
  • Συσκευασίες
  • Παραγωγοί
  • Εξαγωγές

Υπηρεσίες

  • Ελιες,παστα ελιας

Certifications

  • ISO 22000 & BRC.

Διεύθυνση

38500 A' ΒΙ.ΠΕ. Βόλος, Ελλάδα

Επικοινωνία

  • +302421091400
  • sales@siouras.gr